algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden – Festivaltickets

 • Aangekochte festivaltickets worden nooit terugbetaald.

 • Er is geen herroepingsrecht.

  Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht, kan de koper het in artikel VI.47 verleende herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstverrichtingen in verband met vrijetijdsbesteding als in het contract een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.

 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.

 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • Betreding van het festivalpark impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Koop uw festivaltickets enkel bij de erkende webadressen en verkooppunten.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • De organisator noch de webmaster kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele bugs in het online ticketsysteem.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Gezien het een evenement in openlucht zal plaatsvinden, wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen.
 • Namaak van het festivalticket kan gerechtelijk worden vervolgd.
 • De kans bestaat dat u wordt gefilmd of gefotografeerd. Bij betreding van het festival doet u afstand van uw portretrecht.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)